Integritetspolicy


Genom att använda formuläret samtycker jag till att de personuppgifter jag uppgett registreras och behandlas i syfte att kunna hjälpa mig med mitt ärende. Behandlingen följer integritetspolicyn hos Tandläkare Mathias Lindholm AB

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Tandläkare Mathias Lindholm AB, Organisationsnummer: 556804-3540, Hantverkargatan 26, 112 21, Stockholm, där VD Mathias Lindholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du använder formuläret. De personuppgifter som du skickar till oss omfattar enbart namn och kontaktinformation.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Vid sms, mail och telefonkontakt

Vid korrespondens om frågor och övrig information

Vid informations utskick

Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis journal och bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Enbart anställda i företaget får handha personuppgifter. Alla dessa har tystnadsplikt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas till vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning.

Cookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Måste jag tillåta cookies?

Denna webbplats använder cookies för funktionaliteten på hemsidan. Om du inte tillåter cookies kan vissa funktioner bete sig oväntat.

Hur använder vi cookies?

Vi använder även cookies som statistikunderlag för besök på hemsidan.

Tredjepartscookies

Vi använder Google Analytics som också sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Dessa cookies innehåller inte heller identifierande information om vem du som besökaren är.

Personuppgiftsansvarig

Tandläkare Mathias Lindholm

Organisationsnummer: 556804-3540

Hantverkargatan 26

112 21 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-650 80 90

 

Denna integritetspolicy uppdateras senast: 21-02-07